sowie

Adresy instytucji, urzędów, organizacji, firm w Wałbrzychu, Świdnicy, Jeleniej Górze i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Dobry Pedagog Wałbrzych
2023-09-13 10:51

Marta Jankowska nr tel. 791 670 558
Joanna Ziółkowska nr tel. 668 851 841
gabinet@dobry-pedagog.pl
ul. Broniewskiego 1B/14
58-309 Wałbrzych


https://www.dobry-pedagog.pl

Praca z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem

Praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie stopniu lekkim

Praca z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu

Praca z dziećmi i młodzieżą mające:
- trudności w nauce
- trudności w nauce czytania i pisania
- zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
- będące w grupie ryzyka dysleksji rozwojowej

Konsultacje dla rodziców (pomoc rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych)Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: