sowie

Adresy instytucji, urzędów, organizacji, firm w Wałbrzychu, Świdnicy, Jeleniej Górze i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Radca prawny Jordanów Śląski
2022-04-11 10:23

Grzegorz Gaweł
Radca Prawny

Wr - 3993

ul. Szafirowa 4
55-065 Jordanów Śląski
e-mai: kontakt@radcaprawny-grzegorzgawel.pl
tel. 606 853 404


Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków, na terenie województwa dolnośląskiego, jest moją podstawową misją i specjalizacją prawniczą.Jako długoletni pracownik samorządowy wspieram prawnie Gminę.

radca prawny Jordanów Śląski

Planuję objąć świadczeniem pomocy prawnej również inne jednostki sektora finansów publicznych oraz związki międzygminne, prowadząc bieżącą obsługę prawną, jaki uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach
inwestycyjnych i organizacyjnych, wymagających szczególnej koncentracji i zaangażowania oraz  mających znaczące znaczenie dla społeczności lokalnej.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: