sowie

Adresy instytucji, urzędów, organizacji, firm w Wałbrzychu, Świdnicy, Jeleniej Górze i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Dolnośląski Klaster Turystyki
2014-02-10 11:27

Dolny Śląsk położony jest południowo - zachodniej Polsce i obejmuje swoim zasięgiem Nizinę Śląską, Śląsko - Łużycką, Przedgórze Sudeckie oraz Sudety. To kraina, w której góry przeplatają się z malowniczymi kotlinami, urokliwe miasteczka kuszą niezwykłymi zabytkami, wsie obfitują w gospodarstwa agroturystyczne a rejony o szczególnych walorach zdrowotnych oferują sieć uzdrowisk.

Dolny Śląsk to rejon tajemniczy ze swoimi sieciami podziemnych tras turystycznych, wielowiekowym tyglem kultur i tradycji, szlakiem zamków piastowskich, zamków granicznych, klasztorów. Rejon obfituje także w niezwykłe bogactwo krajobrazów, jest bowiem krainą parków narodowych, rezerwatów przyrody, skalnych labiryntów.


Region graniczy z Niemcami i Czechami, które to sąsiedztwo wpływa znacząco na rozwój turystyki i gospodarki Dolnego Śląska.

Dolnośląski Klaster Turystyczny (DKT) powstał pod koniec 2012 roku i zrzesza podmioty z sektora MŚP, JST i NGO głównie z branży hotelarsko-turystycznej. Działania Klastra wspierane są w początkowej fazie dzięki realizacji projektu „Dolnośląski Klaster Turystyki – razem dla regionu” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego. Projekt zakłada m.in: zbudowanie strategicznego kierunku rozwoju Klastra w obszarach rozwoju turystyki i promocji regionu oraz pozyskanie nowych partnerów do współpracy.

Dolnośląski Klaster Turystyki jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji 
i instytucji wspierających rozwój i propagowanie turystyki na terenie Dolnego Śląska. Siedzibą Klastra jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pełniąca funkcję Koordynatora Klastra. Teren działania to obszar województwa dolnośląskiego w początkowej fazie działalności ukierunkowany na wsparcie regionu świdnicko - wałbrzyskiego.

- Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.
- Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa.
- Zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo.
- Wzrost wpływów z turystyki.
- Poprawa infrastruktury turystycznej w województwie.
- Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej.
- Poprawa współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi.
- Prowadzenie i organizowanie szkoleń.
- Podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu jakości świadczonych usług turystycznych.
- Edukacja w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań w turystyce.
- Promocja zdrowia (turystyka zdrowotna, promocja sportu i zdrowego trybu życia, integracja osób niepełnosprawnych etc).

Dolnośląski Klaster Turystyki

Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
tel.: 74 85 00 364, 797-993-698
www.turystykadolnyslask.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: