sowie

Adresy instytucji, urzędów, organizacji, firm w Wałbrzychu, Świdnicy, Jeleniej Górze i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Spółdzielnia Socjalna INWEST - Nowa Ruda
2014-02-11 10:37

Spółdzielnia Socjalna INVEST
ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda
tel. (74) 814 34 80
e-mail: spoldzielnia.invest@op.pl


Spółdzielnia Socjalna INVEST została powołana do życia we wrześniu 2012 r.
Jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej.
Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług.
Nasze usługi wykonujemy z dużym zaangażowaniem mając na względzie zadowolenie klienta.


Zapraszamy na www.spoldzielniainvest.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: